To się opyla!

Webinarium dla nauczycieli i edukatorów

23 lutego 2021 r. zapraszamy na webinarium dla nauczycieli i edukatorów z gmin z obszaru wsparcia Programu Interreg Polska-Saksonia 2020 którzy chcą nie tylko nabyć wiedzę na temat zapylaczy, ale także odświeżyć ją i uporządkować oraz poznać atrakcyjne metody jej przekazywania. Wydarzenie jest skierowane do mieszkańców 9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim (bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i miasto Jelenia Góra) oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy się zarejestrować  za pośrednictwem formularza rejestracyjnego pod adresem:

https://fer.clickmeeting.com/to-sie-opyla

Wydarzenie jest bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału będą mieli mieszkańcy gmin z obszaru wsparcia Programu Interreg  Polska-Saksonia 2020. Wszyscy zainteresowani uczestnicy i uczestniczki szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w webinarium.

 

Szczegółowy harmonogram


 

11:00-12:00 | Paweł Migdał

Pszczeli świat i jego problemy (60 minut)

 • podstawy funkcjonowania rodzin pszczelich
 • rola zapylaczy w środowisku
 • formy ochrony owadów
 • zagrożenia w życiu pszczół
 • pszczele nowinki

 

12:05-13:05 | Małgorzata Piszczek

Ogród dla zapylaczy (60 minut)

 • Czy ogród przyszkolny to dobre miejsce dla dzikich zapylaczy? Za i przeciw.
 • Siedliska dzikich zapylaczy w naszym otoczeniu
 • Rośliny: karmowe, miodo – i pyłkodajne, pomoce gniazdowe
 • Woda – do picia i lepienia gniazd
 • Jak założyć ogródek dla dzikich pszczół?
 • Jeżeli domek, to… (wskazówki budowy)

 

13:10-13:55 | Łukasz Wyszkowski

Człowiek i pszczoła. Historia niedokończona? (45 min)

 • Człowiek i pszczoła – pierwsze spotkania, ciekawostki historyczne.
 • Jak to się zaczęło, czyli krótka historia pszczelarstwa.
 • Przedstawienie sylwetek Jana Dzierżona i Teofila Ciesielskiego.
 • Pszczelarstwo dziś: rok w pasiece, pszczelarstwo miejskie.
 • Produkty pszczele – rodzaje i właściwości.
 • Wpływ pszczół i pszczelarstwa na życie człowieka.
 • Jak pomagać zapylaczom?

 

14:00-15:00 | Paweł Migdał

Dobre praktyki dydaktyczne w naukach przyrodniczych (60 minut)

 • Omówienie scenariuszy zajęć

 

15:05-15:35 | Magdalena Berezowska-Niedźwiedź

Katastrofa klimatyczna a ochrona bioróżnorodności (30 min)

 • Czym są zmiany klimatyczne i dlaczego dotyczą każdego z nas?
 • Przyczyny katastrofy klimatycznej.
 • Anomalie klimatyczne a bioróżnorodność
 • Czym jest adaptacja i jakie działania powinna objąć w kontekście zmian klimatu w Polsce?

 

15:40-16:10 | Monika Szyrmer

Pszczele DIY (30 minut)

 • Zajęcia plastyczne w duchu i w zgodzie z zasadą 3R

 

16:40 ZAKOŃCZENIE

Pszczoły i inne owady zapylające napotykają we współczesnym środowisku wiele trudności i niebezpieczeństw. Aby wdrażać kompleksowe rozwiązania służące ich ochronie potrzebujemy edukacji zorientowanej na te wyzwania i kształtującej wrażliwość na potrzeby zapylaczy. Potrzebujemy nauczycieli i edukatorów gotowych i zmotywowanych do realizacji tego zadania. Tak rozumiana edukacja “opyli się” nie tylko zapylaczom: od pszczelego dobrostanu zależą przecież bezpośrednio losy nas wszystkich. Co to oznacza w praktyce? Temu właśnie poświęcone będzie webinarium dla nauczycieli i edukatorów z cyklu #ToSięOpyla.

Webinarium poprowadzone zostanie przez zespół składający się z naukowców i pszczelarzy, specjalistek i specjalistów od biologii pszczół i środowiska, a także doświadczonych edukatorek i edukatorów zajmujących się prowadzeniem zajęć i warsztatów oraz popularyzacją wiedzy.

Link do spotkania i hasło zostaną przesłane na mail podany w formularzu rejestracyjnym. Serwis nie wymaga instalowania żadnej dodatkowej aplikacji. Nie wymagamy również od Państwa posiadania kamery i mikrofonu. Zalecamy jednak udział w wydarzeniu za pośrednictwem komputera.