IBZ St. Marienthal

Międzynarodowe Centrum Spotkań – Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) od dziesięcioleci specjalizujące się w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Od ponad 20 lat IBZ jest podmiotem prowadzącym Stację Ochrony Przyrody Neißetal, która uznawana jest przez Wolny Kraj Związkowy Saksonia za godną udzielania wsparcia. Do tej stacji należy m.in. pokazowa pasieka z małą wystawą trwałą na temat “Ochrony (dzikich) pszczół”. Pokazową pasieką zajmuje się jeden z pracowników IBZ. Dodatkowo pracą w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej zajmuje się w IBZ wykwalifikowany pracownik (mgr leśnictwa), który przewidziany jest do prowadzenia planowanego projektu. W zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody IBZ otrzymało w minionych latach wiele krajowych i międzynarodowych wyróżnień. IBZ otrzymało m. in. Nagrodę Środowiskową Wolnego Kraju Związkowego Saksonia. Jednym z zadań IBZ jest działanie transgraniczne w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. W związku z tym, w minionych latach IBZ zrealizowało liczne projekty, wspierane finansowo przez UE lub fundacje. Do tych projektów należą, np. Zachowanie tradycyjnych odmian owoców, Ochrona gleb oraz Zalesianie. Doświadczenia i kontakty z tych projektów będą wykorzystywane w planowanym projekcie „Dla pszczół.