Fundacja EkoRozwoju

Fundacja EkoRozwoju (FER), z siedzibą we Wrocławiu, działa od 1991 roku i specjalizuje się w praktycznej ochronie przyrody, zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingu, odnawialnych źródłach energii oraz promocji ekologicznych postaw konsumenckich. Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi oraz administracyjnymi, na szczeblu regionalnym i krajowym, a także z uniwersytetami i przedsiębiorstwami. Zarządza “EkoCentrum Wrocław”.

FER posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Jako pierwsza w regionie założyła sad w którym zostały odtworzone tradycyjne odmiany drzew owocowych (k/MIlicza). Od 2012 roku FER prowadzi zakrojoną na szeroką skalę kampanię na rzecz poprawy zarządzania alejami i publicznej akceptacji drzew przez społeczeństwo. FER wspiera również społeczności w nasadzeniach i prowadzi edukację w gminach. Kampania ochrony alej drzewnych obejmie 90 gmin w całym kraju. Oprócz wymienionych działań prowadziliśmy szeroko zakrojoną kampanię medialną. Z obszaru wsparcia programu SN-PL FER pracowała jak dotąd w gminach Leśna, Męcinka i Zgorzelec, dla których opracowano programy zadrzewieniowe. Obecnie Fundacja prowadzi międzynarodowy projekt finansowany z funduszy LIFE “Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy”. Działania prowadzone są we współpracy m.in z Fundacją Zielona Akcja.