Fundacja Zielona Akcja

Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja” powstała w 1991 roku w Legnicy. Celem Fundacji jest głównie wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych przez zaangażowanie społeczności lokalnych i samorządów we wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Fundacja czynnie wspiera rozwój sektora pozarządowego (szkolenia, konferencje, pomoc doradcza) oraz działa na rzecz zbliżenia sektorów samorządowego i biznesu w celu rozwiązywania problemów środowiskowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Pracownicy Fundacji maja wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, w tym związanych z ochrona pszczół, adaptacją do zmian klimatu i włączaniem partnerów samorządowych, społecznych i ekonomicznych do współpracy i  realizacji różnorodnych działań służących środowisku. 

Wśród zrealizowanych przez Fundacje projektów są m.in.: Pszczoły proszą o pomoc – kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających, Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności i ochrony siedlisk owadów zapylających, Współdziałanie na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych poprzez małą retencje i ochronę bioróżnorodności, Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu.