Leksykon

Trzmiel ziemny

Bombus terrestris L.

Trzmiel rudy

Bombus pascuorum Scopoli

Trzmiel kamiennik

Bombus lapidarius L.

Trzmiel gajowy

Bombus lucorum L.

Murarka ogrodowa

Osmia rufa L.

Miesierka trójbarwna

Megachile maritima Kirby

Spójnica lucernówka

Melitta leporina Panzer

Obrostka pospolita

Dasypoda altercator Harris

Porobnica włochatka

Anthophora plumipes Pallas

Pszczolinka niebieskawa

Andrena cineraria L.

Pszczolinka pospolita

Andrena flavipes